Winkel

Hier vindt u een overzicht van als onze artikelen terug. Bovenaan in het menu vindt u alles terug gesorteerd per categorie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in en blijf op de hoogte van onze promoties.


Al onze merken op een rijtje


2winabusandersenaqua-marinaattitude-sailsbainbridgeberncadkatclamcleatdrsailsdumaeagleepifanesfareastfiberfoamfsegaastraharkenheadzonehyelanexlooscomarinepoolmarlowmastermclubeminoxoptimaxoptimum-timeoptipartsoverboardpains-wessexplastimoprotect-tapespspriwaxronstanselectsikaspinlockstazotalamexunifibervaavudvanclaesvelocitecwestwichardwindesignzhik

Harken®

Harken is wereldwijd marktleider in hoogwaardig dekbeslag en accessoires. Het Harken dekbeslag domineert evenementen als de Volvo Ocean Race, America’s Cup en Olympische Spelen. De blokken, overloopsystemen, rolfokken, hydrauliek en lieren vind je terug op ongeveer alles: van de kleinste dinghy tot op de grootste megajachten en cruisers.

Zhik® Sailing Gear

Zhik is de keuze van olympische en wereldkampioenen! Het revolutionaire T2-harnas voor trapezezeilers, de Superwarm-wetsuits, de Microfleeces, de Hybrid-uitrusting en hoogtechnologische schoenen. Uitrusting voor kleinzeilerij, jachten, suppen, peddelen en kiten. Maak deel uit van de steeds groeiende scene van atleten die gebruik maken van deze briljante, waterdichte, ademende en slijtvaste uitrusting in wereldberoemde topevenementen zoals de America’s Cup, Vendée Globe, Sydney-Hobart, Olympische Spelen en wereldkampioenschappen.

Marlow

Om een naam te hebben die verankerd is in de geschiedenis en dat dezelfde naam door heel de wereld staat voor kwaliteit, prestatie en innovatie is voor veel bedrijven een droom. Voor Marlow is dit echter realiteit. Desondanks zitten ze bij Marlow niet achterover en snappen ze dat bij deze erkenning ook een grote verantwoordelijkheid hoort. Met name een verantwoordelijkheid gericht op de toekomst en om de onderstaande doelen te bereiken: – Het behouden van de kwaliteitsstandaard die men verwacht van een Brits-produkt. – De ontwikkeling blijven doorzetten om de laatste en beste technieken toe te kunnen passen in de lijnen

Fareast

Bij ons kan u terecht voor de FAREAST Optimist en overige modellen. Deze hebben zich de afgelopen jaren bewezen als snelle en kwalitatief goede boten. Steevast in de top 10 op wereldkampioenschappen. Ook in Europa worden vele nationale en internationale wedstrijden met deze optimist gewonnen.

Waar vind je ons? (enkel op afspraak!)

PolySailService

Uw account

Beheer van uw account.

FAQ’s

Bestellen

Na het plaatsen van uw bestelling brengen wij u per e-mail op de hoogte wanneer uw bestelling verzendklaar staat. Na ontvangst van uw betaling wordt deze dan per aangetekende post verstuurd. Ook kunt u tijdens onze openingstijden uw pakket in onze workshop persoonlijk ophalen en is bij ons ter plaatse contante betaling mogelijk.

Verzending

Verzendingen binnen Nederland en België:

<10kg en <1,75m        € 5,- verzendkosten (bestellingen van > € 100,- franco verzending)

>10 kg en >1,75m       € 75,- verzendkosten

Wij verzenden van maandag tot en met zaterdag. Al onze pakketten worden per aangetekende post verzonden. Bij persoonlijk afhalen in onze workshop vervallen de verzendkosten.

Retourzendingen

Wij hanteren de volgende procedure bij retournering. Bij retourzenden van de door uw ontvangen producten betaalt u zelf de retourkosten. U betaalt ook de kosten voor het opnieuw opsturen van het nieuwe product. Persoonlijk terugbrengen en ruilen in onze workshop kan ook tijdens de openingstijden!

 • Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt en worden alleen geaccepteerd indien de door ons gegeven retourinstructies nauwkeurig zijn opgevolgd.
 • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking en labels van het artikel onbeschadigd is.
 • Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Poly sail service.com binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.
 • Garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt is cq. kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen.

Ons adres

(enkel op afspraak) Modempark 6 4538BS Terneuzen

Variabele openingsuren. Controleer altijd even of we open zijn vooraleer je langs komt.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1 – Algemeen
 • Artikel 2 – Definities
 • Artikel 3 – Overeenkomst
 • Artikel 4 – Informatie
 • Artikel 5 – Bestellen
 • Artikel 6 – Prijzen en betalingen
 • Artikel 7 – Levering en uitvoering
 • Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 9 – Herroepingsrecht bij producten
 • Artikel 10 – Retourzendingen
 • Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 12 – Prijs
 • Artikel 12 – Kortingen
 • Artikel 14 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 • Artikel 15 – Vragen en klachtenregeling
 • Artikel 16 – Privacy
 • Artikel 17 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 18 – Overmacht
 • Artikel 19 – Copyright
 • Artikel 20 – Geschillen
 • Artikel 21 – Acceptatie algemene voorwaarden
 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen Ski Snowboard / Poly Sail Service.com en een consument waarop Ski Snowboard / Poly Sail Service.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Wanneer van deze voorwaarden wordt afgeweken of specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gebeurt dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen door een aanvullende overeenkomst en kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Als er artikelen worden besteld bij Ski Snowboard / Poly Sail Service.com verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Definities

Consument: De natuurlijke persoon die voor privé doeleinden handelt of voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Dag: Kalenderdag.

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 1. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ski Snowboard / Poly Sail Service.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Informatie

Alle informatie op de website van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com (polysailservice.com of skisnowboardservice.com) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig of niet up to date is. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

 1. Bestellen

Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het bestellings-overzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij Post NL ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zal u hiervan op de hoogte houden. Wij doen ons best om onze websites (polysailservice.com en skisnowboardservice.com) zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 1. Prijzen en betalingen

Alle prijzen op de website van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zijn in euro’s en inclusief BTW. 
Consumenten kunnen op meerdere manieren elektronisch aan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com betalen. Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven, u vindt deze onderaan iedere pagina. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is ontvangen.
Voor de verzending van de artikelen brengt Ski Snowboard / Poly Sail Service.com de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kunt u vinden op onze Home site onder “Verzending”. Bij afhalen door de consument bij Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is contante betaling mogelijk en ontvangt u 5% korting op de aangekochte artikelen.

 1. Levering en uitvoering

Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com kenbaar heeft gemaakt.

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij Post NL ter bezorging aangeboden. Post NL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ski Snowboard / Poly Sail Service.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ski Snowboard / Poly Sail Service.com het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Voor het niet tijdig bezorgen door Post NL kan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is verschuldigd, is voldaan. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Ski Snowboard / Service.com tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Herroepingsrecht bij producten

Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen 7 werkdagen na aflevering aan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com te retourneren of terug te overhandigen.

Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Wanneer de consument op elektronische wijze de melding van herroeping kenbaar maakt ontvangt u van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com een ontvangstbevestiging, alsook wanneer het artikel terug ontvangen is.

 1. Retourzendingen

Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Ski Snowboard / Poly Sail Service.com en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com restitueert in geen geval de verzend- verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Ski Snowboard / Poly Sail Service.com binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

Alle dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 1. Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 1. Kortingen

Uitgegeven kortingsbonnen en teamkortingen zijn niet geldig op lopende aanbiedingen.

 1. Nakoming overeenkomst en extra garantie

Ski Snowboard / Poly Sail Service.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ski Snowboard / Poly Sail Service.com kan doen gelden indien Ski Snowboard / Poly Sail Service.com is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Vragen en klachtenregeling

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail; info@polysailservice.com of info@skisnowboardservice.com te berichten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ski Snowboard / Poly Sail Service.com.

Bij Ski Snowboard / Poly Sail Service.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ski Snowboard / Poly Sail Service.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. Privacy

Ski Snowboard / Poly Sail Service.com vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
 Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, factuur- afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen. 
Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Ski Snowboard / Poly Sail Service.com. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief of per mail.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

 1. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die in het assortiment van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan water- en wintersportsportartikelen en –kleding moeten voldoen. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Ski Snowboard / Poly Sail Service.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 10 “Retourzendingen” is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Ski Snowboard / Poly Sail Service.com sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Bovendien is Ski Snowboard / Poly Sail Service.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

 1. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ski Snowboard / Poly Sail Service.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ski Snowboard / Poly Sail Service.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 1. Copyright

Op alle op de website aanwezige informatie (tekst, logo’s, foto- en videomateriaal) berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Ski Snowboard / Poly Sail Service.com noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 1. Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 1. Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

© 2015 Ski Snowboard / Poly Sail Service.com 
All rights reserved

PSS-icon

Blijf op de hoogte van nieuwe producten en promoties!

Deze webshop wordt periodiek aangevuld met nieuwe artikelen. Wens je op de hoogte te blijven van alles, vul dan even je naam en e-mailadres in. Zo ben je als eerste op de hoogte van nieuwtjes en promoties.

Controleer uw mailbox en bevestig uw inschrijving.